Dopisy s klienty s depresí a podpora vůle

V současné době se se svými klienty setkávám nově i virtuálně a nebo si dopisujeme. Psychika potřebuje podporu právě nyní a nečeká, až skončí „nouzové stavy“ a bude povoleno poskytovat služby a poradenství. Pokud se potřebujete poradit, napište. (hanahi@email.cz) Jeden z účelů mého pobytu tady na Zemi je poskytovat navigaci do světla své síly. Musela jsem mnoho prožít, abych ji sama našla. Nyní jsem pro své klienty autorkou e-booku Cesta Z Deprese Ven. Bez chemie, bez drahých způsobů terapií a často také rychle. Níže je ukázka jednoho z dopisů. (S klienty si tykám, všichni jsme spolutvůrci.)

Ahoj – – -,

Ano, máš pravdu. Bitva, která na planetě i okolo ní probíhá a které jsme – ať chceme či nechceme – účastníci v těch všech energiích … je opravdu náročná. Věřím, že spěje do vítězného finále pro světlo. Tedy pro sílu podporující rozkvět života do krásy a míru.
My jsme „bojovníci“ na našich individuálních úrovních a náš nástroj je vůle. Proto každá myšlenka, která nesplňuje parametry výše a nebo není pro ni kladně zodpovězeno na otázku, zda-li přináší radost, je nyní určena nekompromisně do odpadu a k recyklaci na něco životu prospěšného.
Naší vůlí tak směřujeme myšlenky „zla“ pryč z prožívané reality a čistíme si svůj a tím i celý náš společný časoprostor.
Když už je člověk zdatný „jogín či mistr“ – tak produkuje minimum myšlenek v nízké kvalitě (strachu, obav, stresu a tak podobně). V časech, kdy je člověk oslaben či teprve prochází cestou temné noci své duše, na jejímž konci je skutečná dospělost a zodpovědnost za všechny myšlenky, pocity, skutky a tím i vše stvořené v životě jednotlivce, je ovšem zatemnělými myšlenkami napadán třeba i nepřetržitě. Je to velká zkouška. Velká výzva k práci na sobě. A to je ta skutečná duchovní práce. Práce na pěstování ctností srdce a produkování myšlenek podporujících rozvoj života do krásy a míru.
Již duchovně dospělý člověk pak také někdy může zažívat i těžké věci, ale je si vědom, že se třeba dobrovolně rozhodl některé programy napravit, vložit svou energii do tvrdé práce na různých proměnách … ale tam uvnitř má klid, jen tak něco ho nerozhodí, a když, tak jen na chvilinku. Drží se vědomě ve vysokých vibracích láskyplného pohledu, v síle své vůle odmítající vše proti životu jdoucí a nespadává do emocí vedoucích do stavu mysli, kterým je strach. Strach jako takový totiž není emoce sama. Stach je stav bytí, nízká kvalita prožívání.
Mým odhodlaným a odvážným klientům, kteří ke mě přicházejí někdy až v hluboké depresi ve stavu psychické i tělesné disbalance a setrvalém stavu „já nevím“ a až neschopnosti rozlišovat mezi dobrem a zlem vždy radím: „Nezapojuj mysl do rozlišování. Už tak je přetížená a produkuje laciné, nízké produkty strachuplných úzkostných myšlenek. Je bez energie, je v panice, je jako porouchaný zaseknutý stroj, který nejde vypnout a protože je přehřátý a těsně před „EROREM“, vylézají z něj v tom nouzovém módu vlastně takové lidské zmetky. Člověk jako nádherná svrchovaná vyspělá bytost totiž nástrojem mysli, když už ho používá, produkuje jen vysoce vibrační kreativní konstruktivní myšlenky podporující tvorbu světa v lásce a zdraví. Proto nezapojuj při rozlišování mysl a použij jen srdce. To ti hřejivým a laskavým pocitem odpoví ke každé myšlence, kterou vystavíš prověřujícím otázkám. Pokud ucítíš, že ona myšlenka podporuje rozkvět života, je správná a zaslouží si energii tvé pozornosti. Nezapojuj v tomto svém stavu mysl, aby hodnotila věci na „dobré nebo zlé“, protože mysl je zavádějící a omylná. Zejména, když je člověk zrovna slabý. Pracuj se srdcem, posiluj se, sám poznáš, kdy začneš procitat do větší a větší jasnosti a jemnosti.“
– – – , moc bych si přála, aby jsi tu byl vědomě s námi ostatními už probuzenými pracovníky a myšlenky, které v ovlivnění různými vzorci produkuje tvůj nástroj mysli, jsi začal nekompromisně kultivovat jen ve světlo. Zachycuj své myšlenky a hraj si s nimi. Neber to jako tlak na tebe. Prostě jen buď a zacházej se svým nástrojem produkujícím myšlenky a emoce v lehkosti. Jakmile zachytíš myšlenku, která neodpovídá parametrům rozvoje do krásy, tak ji vyhoď z pole své pozornosti (ať je jakkoli vtíravá, vytrvej a použij sílu své vůle) a nahraď ji ve své mysli jakýmkoli obrazem krásy. Naopak myšlenky, které krásné a radost podporující jsou, tak těm dávej pozornost a rozvíjej je. Jsou kreativní, dostaneš nové nápady, přivedou tě na nová místa, k novým lidem a k novým rozměrům tebe, kam se nyní nedostaneš, protože do některých se prochází takzvaně „uchem jehly“ a v depresi je člověk příliš hrubý na to, aby do nejchráněnějších vnitřních krajin byl vpuštěn. Mohu ti ale říci z vlastní zkušenosti i mnoha klientů, že jakmile se do tohoto nádherného prostoru sebe samého člověk jednou dostane, jeho vnitřní klid a jasnost myšlenek je jen stěží narušena. A když, tak jen na chvíli.
Takto pracuj den, týden, měsíc a uvidíš, že tvůj svět se velice změní. A k tomu navíc přispěješ ke kolektivnímu prosvětlení!!
Moc ti za to děkuji, že se pokusíš to zvládat a nakonec to zvládneš! Jsi ještě velmi mladý, krásně se regeneruješ, jsi tady v klíčové době a máš možnost dožít se přímo tady v tělesné formě úžasného přerodu lidstva a uzdravení světa.
Velice ti fandím!
Na cestě z deprese ven je nejdůležitější odvaha a rozhodnutí. To jsi už udělal. Nyní stačí vytrvat v práci a navrátit se do své síly. Jsme tady spolu, vždy tě podržím, když budeš potřebovat. Žádné obavy.
– – –
Hana Hikešová
Tvořit krásu, ladit a prosvětlovat...
Komentáře