VÝKLADY

...každý občas potřebuje svůj náklad vyložit a srovnat si, jak s ním naložit...

Výklady mě opravdu ze srdce baví. Je to nejlepší překladatelská práce a navíc z toho nejuniverzálnějšího jazyka symbolických obrazů. Jakmile mu jednou člověk porozumí a začně číst v souvislostech, dokáže číst v knize života prakticky z jakéhokoli displeje či "životní stránky". Symboly jsou celý náš do obrazu projevený život a technikou pozorování a čtení "v životním prostoru" se tak uvědomělý žák může stále něco učit. Nebo jinak řečeno - vzpomínat si na to všechno, co zapomněl. Obrazy z vnitřních "předlohových" světů se promítají na různá plátna, a proto se dá číst třeba z kávové sedliny, z různých forem kresby, z dlaně a úplně geniálně se čte z očí... při své práci však používám pro mne ze zkušenosti velmi jasně hovořící systém karet Osho zen Tarotu, gnostického tarotu a karty tvůrčích sil.

Stav procitnutí do schopnosti vidět varianty budoucnosti, "načítat" přítomný tvar a rozložení barev v tělech, vykládat sny a vyjevovat lidem vůli jejich božství... vyžaduje schopnost udržet se v jemnosti tohoto stavu.  A chodit v tomto stavu po dnešním světě je ... je to dar se vším všudy a pokud jsem měla zvědavost i odvahu ho rozbalit a používat, dělám to s láskou a mírem, kterého jsem jen schopna.

To, že na cestě k plnému uchopení obsahu daru byly různé trampoty a kolikrát by člověk raději neviděl ... ale bylo to důležitou součástí cesty.

Tuto práci nelze dělat mimo stav smíření a sjednocení v sobě samé a všechno mé odžité krystalizování  mě dovedlo právě tam, kde jsem mohla prožít poznání a věnovat sama sebe světelné práci.

Velmi často a ráda už od přelomu milénií používám práci se symboly. Je to dlouhodobé učení se a také propojování skrze vzpomínky mimo rámec tohoto fyzického projevu. Pro práci se symboly jsou v různých kulturách vytvořené sobě podobné systémy výkadů, kdy přes ně člověk ze své podstaty sděluje ke čtení ve zcela vědomé rovině našeho bytí zprávy o sobě samém. Pokud v konkrétním případě používám některý z těchto dorozumívacích systémů, vlastně jsem tlumočnicí. Nejprve naviguji člověka do jeho vnitřních krajin, a pak mu asistuji s překladem toho, co se tam dozví. Takto funguje i v jemnosti provedený výklad karet.

S tématem „kartářky“ jsem v sobě musela dlouho pracovat. Nedělám to poprvé – jestli rozumíte. Přinejmenším navazuji na „něco“, co mne dalece přesahuje. Čtení a překlad obrazů je moje bytostná záliba a dovednost. Jistojistě je to služba, kterou nabízím.

Vytvořila jsem si neobvyklý způsob práce se symboly tvůrčích sil, které vykládám do kruhu, abych později zjistila, že je to pradávný a původní způsob této práce s Tarotem.

Karty používám za účelem osvětlování. Řeším s nimi jen vaši přítomnost, vaši duchovní cestu, váš aktuální stav a varianty cest k návratu do rovnováhy.

Nechtějte po mě náhledy na potenciální nevěry, tchýně, odchody ze světa a podobně. To nedělám už jen pro to, že život je prakticky do posledního dechu souběhem možností, z nichž po jedné běžíte, radostně jdete, couráte se nebo se plazíte vysílením … a hops … přeskočíte na jinou dráhu vedoucí k vašemu srdci. Všechny tam vlastně vedou. Jen některé jsou dlouhé a bolestné a některé jsou srdci blízké a roztančené.

Moje výklady tedy slouží k vyobrazení vaší cesty a náhledu na možnosti k její změně. Jsou velmi motivační k vnitřním proměnám, neboť nástroj výkladu míjí mentální koncepty, ukazuje naši skutečnou aktuální pravdu, odhaluje iluze, domněnky a omezující vzorce přesvědčení.

79 zenových karet je balíček, který se dá přirovnat k příteli, který vždy poskytne dobrou radu. Od vašeho vlastního nitra, jenž odhalí stav prožívání vaší přítomnosti a podá jasný návod, jak situaci řešit. Odpovídá na konkrétní otázky, když člověk činí důležitá rozhodnutí a podává navigaci, co pochopit a jak se projevit ve vztazích v rodině, v partnerství, přátelství, v práci a především k sobě.

Ještě bych dodala - k mé časté práci s lidmi "na dně", že právě depresivní lidé jsou obvykle značně senzitivní a jazyku obrazů spontánně rozumí. Mám jednoduše s výklady symbolů až pozoruhodně příjemné zkušenosti.